Izenzo kanye namaRoma

Izenzo kanye namaRoma

Incwadi yeZenzo iqopha isisekelo, ukuqala nomsebenzi weBandla ngokulalela Ukuthunywa Okukhulu. UMduduzi othenjisiwe – uMoya oNgcwele – wafika wazohlala kumakholwa, enezibonakaliso ezingakaze zifaniswe. Ibandla likaJesu lakhula kakhulu ngalesi sikhathi lafinyelela ezingxenyeni eziningi zomhlaba owaziwayo ngaleso sikhathi.

Incwadi yabaseRoma iwubuciko bukaPawulu bemfundiwo engokwenkolo. UPawulu usungula imfundiso eyisisekelo yokulungisiswa, okungukuthi, isenzo uNkulunkulu athi ngaso kwabangalungile balungile ngokuphelele ngomsebenzi kaJesu Kristu.

Lessons

Izifundo Ezitholakalayo:

Iminwe ebonakalayo yeBandla Elingabonakali

Author: zulu@auth

Isibonelo sePhentekhoste

Author: zulu@auth

Wenziwa Kanjani Umfundi

Author: zulu@auth

uMoya oNgcwele empilweni kaPawuli

Author: zulu@auth

Amaphethini ePhentekhoste Aqala ibandla

Author: zulu@auth

Ukushumayela kukaPawuli

Author: zulu@auth

Amaphethini kaPawuli

Author: zulu@auth

Pho, Kunani?

Author: zulu@auth

Ukulunga Okukhiqizwa eRoma

Author: zulu@auth

Comments are closed.