AbaseKorinte I no II

AbaseKorinte I no II

Izincwadi zikaPawulu azibhalela ibandla laseKorinte zazibhalelwe ibandla ayelazi kahle. Wabhala ukulungisa izinkinga ayezwile ngazo ebandleni nokuyala nokuqondisa amakholwa okholweni lwawo. Kunezifundo ezibalulekile zebandla kulezi zincwadi, ikakhulukazi maqondana neTafula leNkosi kanye Nezipho Zomoya.

Lessons

Izifundo Ezitholakalayo:

Ingabe uKristu Wehlukanisiwe na?

Author: zulu@auth

Uthando Olubhekana ngqo!

Author: zulu@auth

Umqulu Womshado

Author: zulu@auth

Izinto Zonke Kubantu Bonke

Author: zulu@auth

Umsebenzi Wogcobo.

Author: zulu@auth

Ingqikithi Yokuba noMthelela

Author: zulu@auth

Umsebenzi Wesikhonzi

Author: zulu@auth

Ukuphumela Obala koMshumayeli

Author: zulu@auth

Ukusebenza Nokwedlulele Kwesikhonzi

Author: zulu@auth

Umusa Wokunikela

Author: zulu@auth

Comments are closed.