Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Lesi sigaba sifaka ezinye izincwadi zikaPawulu eziya emabandleni ahlukahlukene e-Asia Minor kanye nabantu abathile ababesenkonzweni noPawulu. Lezi zincwadi zihlanganisa inhlanganisela yakho kokubili ukufundiswa nokuxwayiswa, kokudumisa nokusola. Isihloko esiyinhloko salezi zincwadi ukufundisa ibandla. Isonto yonke indawo lithembele kakhulu emfundweni ekulezi zincwadi ukwazi ukuthi amabandla kufanele asebenze kanjani nokuthi ngubani ofanelekile ngokomoya ukuwahola nokuwaqondisa.

Lessons

Izifundo Ezitholakalayo:

Ivangeli Eliphendukezelwe

Author: zulu@auth

Ukuvunwa kweVangeli

Author: zulu@auth

Ukuthatheka kuJesu

Author: zulu@auth

Izidwedwe Nezingubo

Author: zulu@auth

Ingubo Yobudlelwane

Author: zulu@auth

Ubudlelwane Bevangeli

Author: zulu@auth

Izindlela zokuphila kuKristu

Author: zulu@auth

Umyalo Wokuthula

Author: zulu@auth

uKristu kuqala

Author: zulu@auth

Ithemba Elibusisiwe

Author: zulu@auth

Isithombe Sokuhleleka Kwebandla

Author: zulu@auth

Ibandla lama Ephifani amathathu

Author: zulu@auth

Ubudlelwane Bombaleki

Author: zulu@auth

Amazwi Okugcina Esotsha Elidala

Author: zulu@auth

Uzokwenzani Ngalokhu Okwaziyo?

Author: zulu@auth

Comments are closed.