Izinkondlo: UJobe – IsiHlabelelo SeziHlabelelo

Izinkondlo: UJobe – IsiHlabelelo SeziHlabelelo

IZwi likaNkulunkulu lifaka izincwadi ezinhlanu ezisankondlo, ezaziwa nangokuthi “izincwadi zokuhlakanipha” noma “ukuhlakanipha”: uJobe, amaHubo, iZaga, uMshumayeli nesiHlabelelo seziHlabelelo. Kule zincwadi, uNkulunkulu ukhuluma nezinhliziyo zabantu bakhe lapho ehlupheka (uJobe), ekhonza (amaHubo), ebhekene nezinqumo zokuphila (Izaga), engabaza (UmShumayeli) futhi ezwakalisa ukusondelana komshado (IsiHlabelelo seziHlabelelo). Isifiso sikaNkulunkulu ukuthi siguqulwe kusuka ngaphakathi kubonakale nangaphandle, lezi zincwadi zikhuluma ngezingxenye zempilo futhi zinikeze umkhombandlela wokuthi singaphila kanjani impilo yokuhlonipha uNkulunkulu.

Lessons

Izifundo Ezitholakalayo:

Izinhliziyo Ezibuhlungu

Author: zulu@auth

Ukuphendula ezinkingeni nasekulingweni

Author: zulu@auth

Uyangilalisa

Author: zulu@auth

Ubunjalo Bomuntu Obusisiwe

Author: zulu@auth

Ubusisiwe Wonke Umuntu

Author: zulu@auth

Izixazululo Zengcindezi

Author: zulu@auth

Isibusiso Sokuthethelela

Author: zulu@auth

Ukufika Nokuhamba Kwendumiso

Author: zulu@auth

Nambitha Ubone

Author: zulu@auth

Ukuhlakanipha KukaSolomoni

Author: zulu@auth

Umyalezo Wokugcina Ka-Solomoni

Author: zulu@auth

uJesu Uyangithanda

Author: zulu@auth

Comments are closed.