ULevitikusi – uJoshuwa

ULevitikusi – uJoshuwa

ULevitikusi kuya kuJoshuwa uqhubeka nokulandisa kokuzulazula kwama-Israyeli ehlane. Yisikhathi esibalulekile emlandweni wakwa-Israyeli ngoba ngalesi sikhathi uNkulunkulu uyaqhubeka nokuhlukanisa abantwana bakwa-Israyeli njengabantu bakaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu unikezwa abantu bakwa-Israyeli ehlane kanye nemiyalo yendlela efanele yokukhonza. Eminye imiyalo kunzima ukuyiqonda kepha yonke idlala indima engokomfanekiso futhi yanikezwa nguNkulunkulu ukusiza abantu bamqonde kangcono kanye nendima kaMesiya ozayo.

Ukulandisa kuzophetha lapho ukuzulazula kwabantwana bakwa-Israyeli kufika esiphethweni. Bangena ezweni uNkulunkulu abathembise lona futhi kuzodingeka baxoshe izitha zikaNkulunkulu ezihlala khona. Kuzoba nochungechunge lokunqoba nokunqotshwa njengoba ama-Israyeli ebamba eyeka phakathi kokuthembela kuNkulunkulu nasekucabangeni ukuthi angathembela emandleni awo nasekuhlakanipheni kwawo empumelelweni.

Lessons

Izifundo Ezitholakalayo:

Umhlahlandlela wesikhonzi

Author: zulu@auth

Okumele Sikwazi Ngomhlatshelo

Author: zulu@auth

Izinga Lesinqumo

Author: zulu@auth

Imizekeliso Ethusayo

Author: zulu@auth

Kwenzeka Kanjani Ukukhathala

Author: zulu@auth

Abantwana Abakhulayo

Author: zulu@auth

Izinkumbulo Zezimangaliso

Author: zulu@auth

Ezinye Izintshumayelo ezinkulu Zika-Mose.

Author: zulu@auth

Bamba Izinto Zakho

Author: zulu@auth

Ukukholwa Okubonakala Nxazonke

Author: zulu@auth

Comments are closed.