FAQ

Nayi eminye imibuzo esivame ukuyithola, uma udinga imininingwane eyengeziwe noma unombuzo othile, ungangabazi ukuxhumana nathi. Sizokujabulela ukukusiza.

Ubani owabhala konke okufundiswayo?

Le mibhalo yaba khona ngawo-1970 nawo-80 nguMfundisi ongumKristu. Uhlobo olufushane luhlelwe ngo-2020 yiqembu labafundi abaphothule Izifundo ZeBhayibheli.

Ingabe lokhu okuqukethwe kuhlobene nanoma iyiphi inkolo yobuKristu?

Izifundo azisekeli nanoma iyiphi inkolo ngokukhethekile. Uhlangothi eziluthathayo ngokwenkolo ngelobuvangeli kuphela futhi zisekela Isivumelwano SaseLausanne. Ezimfundisweni okuye kwaphikiswana ngazo esontweni, isifundo ngokuvamile sicabangela izimfundiso ngokulinganiselayo ngokunikeza izincazelo ezahlukahlukene kanye nezindlela ezisebenza ngayo.

Ingabe kukhona isitifiketi ngokuphothula ikilasi?

Sisebenzela uhlelo lwesitifiketi

Ingabe kubiza imali ukufunda ku-inthanethi?

Izinto ezikule webhusayithi zingakopishwa mahhala ukuze zisetshenziswe ngesihle (ngaphandle kwenzuzo yemali) ngabantu namaqembu. Sicela uhloniphe ilungelo lobunikazi futhi ungaguquli okubhaliwe nganoma iyiphi indlela. Uma ufisa ukusebenzisa okuqukethwe ngendlela eguquliwe, sicela uxhumane nenhlangano yethu futhi singaxoxa ngongakhetha kukho.

Ngingakwazi yini ukudawuniloda izifundo?

Yebo. Ungadawuniloda izifundo zokutadisha, ngendlela yokulalelwayo noma ngefayela le-PDF. Ungathola izixhumanisi ezingezansi kwesifundo ngasinye. Uyacelwa ukuthi ungakushintshi okubhaliwe ngaphandle kokuthi uveze imvume ebhaliwe evela enhlanganweni yethu.

Ngingakwazi yini ukuqondisa iqembu lami lokutadisha ngezinto ezibhalwe lapha?

Yebo. Sikhuthaza wonke umuntu ukuthi adawunilode izinto ezilapha ukuze zizosetshenziswa ngamaqembu amancane.

Ngingalisebenzisa kanjani iBhayibheli kanye nesifundo sami?

Abantu abaningi bacela uhlu lwezahluko namavesi eBhayibheli angafundwa ngaphambi kwesifundo ngasinye. Lesi sifundo akusona isifundo seBhayibheli sevesi nevesi futhi kwesinye isikhathi incwadi yonke ihlanganiswa esifundweni esisodwa. Indlela enhle yokufunda iBhayibheli ngohlelo lwezifundo ukufunda izincwadi zeBhayibheli ezihlanganiswa ekilasini lakho kuso sonke isikhathi ukulelo kilasi. Ngokwesibonelo, lapho ufunda “Izenzo-AbaseRoma” Ikilasi Lethestamente Elisha, qala ukufunda zombili lezi zincwadi ngejubane elifanayo njengoba kukuthatha ukulalela zonke izifundo ezilalelwayo kuleso sifundo.

Ngenzenjani uma nginezinkinga ngokusebenzisa iwebhusayithi?

Uma uhlangabezana nanoma iyiphi inkinga ngesifundo esilalelwayo esingafuni ukudlala, sicela usazise esingxenyeni yokuxhumana.