Buka ngaphakathi, Buka ngaphandle, ebese uBuka phezulu

Esiqeshini esilandela izimo ezinhle, uJesu wabekela abafundi Bakhe inselele yokuba baqalaze futhi basebenzise izimo ezinhle ebudlelwaneni babo obubaluleke kakhulu – okuhlanganisa ubudlelwano babo nezitha zabo. Esahlukweni sesithupha utshela abafundi Bakhe ukuthi babheke phezulu futhi bacabangele iziyalo zikamoya kanye nezindinganiso zomfundi weqiniso. UJesu wabekela abafundi bakhe inselele yokuba baphilele ukwamukelwa uNkulunkulu kuyilapho bemvumela ukuba abenze ingxenye yekhambi lakhe lezidingo zomhlaba. 

Audio Lesson:

Back to: Isingeniso seTestamente Elisha: uMathewu

Leave a Reply