UMthetho kaNkulunkulu kanye nokuphila kwabantu

Abantu abaningi bacabanga ukuthi uJesu wayephikisana neTestamente Elidala kula mavesi, kodwa wayebhekene nezimfundiso zabaholi bezenkolo kuphela. Wayesethi kubafundi bakhe: “Konke engikufundisayo kutholakala eZwini likaNkulunkulu, kodwa engikufundisayo kungqubuzana nalokho abaholi benu benkolo abekade benifundisa khona. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply