Umthetho Kankulunkulu , Isitha Sakho, Abesifazane,Kayne Nomkakho

Siphila ezweni eliqhudelanayo. Kwesinye isikhathi ubuhlobo bethu ‘nabaqhudelana nathi’ noma izitha, buba nobutha, futhi bazimisele ngokusimangalela noma basivalele ejele. Abafundi abangabenzi bokuthula abathukutheli noma bazame ukuziphindiselela ezitheni zabo. Kunalokho, banquma ukuthi bangalokothi babe umthombo wokungqubuzana nabantu abayizitha. UJesu wasifundisa nendlela yokusebenzisana nabobulili obuhlukile. Njengezinye izono, uJesu uya emthonjeni: izinhliziyo zethu. Uma ngempela sifuna ukuba yingxenye yekhambi njengosawoti nokukhanya, kumele sifunde ukulawula izifiso zethu zocansi. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply