I-Thende Lokudumisa

Incwadi kaLevitikusi iyincwadi enzima ukuyiqonda. Kulesi sifundo, sizothola ukuqonda ngomfanekiso ozungeze itende lokukhuleka nokuthi uphawu ngalunye lwabekwa kanjani ukuze sisize abantu bakaNkulunkulu baqonde ubuhlobo babo Naye kanye noMesiya ozayo, nomsebenzi ayezowufeza esiphambanweni saseKalvari. Yonke impahla yefenisha yayikhomba uMhlengi othenjisiwe – uJesu Kristu. 

Audio Lesson:

Back to: ULevitikusi – uJoshuwa

Leave a Reply