Yini eniyenzayo ukwedlula abanye na?

Uma silandela uJesu futhi sibe nezimo zakhe zengqondo, sizoguqulwa. Siyoba usawoti womhlaba nezibani ezikhanyisa emhlabeni. Lokho kusho ukuthi ngeke siphile ngendlela abanye abaphila ngayo. Sizokwenza okwedlulele ngoba sinoJesu ophila ezinhliziyweni zethu. Siyoba nothando olukhulu kunalokho okwaziwa yizwe futhi sibonise umusa omkhulu nokuhle kunalokho okuqondwa umhlaba. Ngokwenza kanjalo, siyofana noBaba wethu osezulwini. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply