Isifundiso Sokomoya Ngokunikela

UJesu ufundise abafundi bakhe ukuba bacabangele izimo zengqondo ezibusisekile okumele zibe sezinhliziyweni zabo, futhi ubafundise ukusebenzisa lezo zimo zengqondo ebuhlobweni babo. Manje kuMathewu isahluko sesithupha, ukhuthaza abafundi Bakhe ukuba babheke ngakolunye uhlangothi, ngasebudlelwaneni babo noNkulunkulu. Kufanele baphile ngokuzibophezela kwabo njengabafundi abalandela imiyalo namagugu athile angokomoya, futhi aqondile. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply