Ukuphikisana, Inkinga kanye Nokuthunywa

UJesu wanika iziprofetho eziningi ngekusasa nokubuya Kwakhe. Wathi akekho owazi usuku noma ihora lokubuya kwakhe okwesibili, nokho kufanele sibheke izibonakaliso zezikhathi futhi siqiniseke ukuthi lapho efika, uzosithola simkhonza ngokwethembeka. Lapho uJesu eboshwa futhi ebethelwa, bonke abafundi Bakhe babaleka, kodwa babuyela ndawonye ngemva kokuvuka Kwakhe. Wase ubathuma ukuba baye emhlabeni wonke futhi benze abafundi.  

Audio Lesson:

Back to: Isingeniso seTestamente Elisha: uMathewu

Leave a Reply