Okuqukethwe YiNtshumayelo YaseNtabeni

INtshumayelo YaseNtabeni ingenye yezimfundiso zeBhayibheli ezibaluleke kakhulu. UJesu washumayela le ntshumayelo esiqongweni sentaba eGalile. Lapho ephonsa inselele kubantu ababethi bangabafundi bakhe. Inselele ukuba bazibeke ngendlela ehlelekile phakathi kothando lukaNkulunkulu nobuhlungu babantu abahlukumezekile emhlabeni. Wabekela abafundi bakhe inselele ukuba babambisane Naye futhi babe imigudu yothando Lwakhe. Waphetha intshumayelo Yakhe ngobizo lokuzibophezela. Yashintsha izimpilo zabantu abaningi abayizwa. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply