Iqembu Lika “Mina kuqala”

UJesu wafundisa abafundi Bakhe ukuthi babheke ngaphakathi futhi babone ukuthi izinhliziyo Zakhe eziyisishiyagalombili zizobenza babe usawoti kanye nokukhanya okudingwa yizwe. Wabafundisa nokuba baqalaze, basebenzise lezo zimo zengqondo ezibusisiwe ebudlelwaneni babo, bese babheka phezulu futhi bamukele kuNkulunkulu iziyalo ezengokomoya nezezinga abalidingayo ukuze baqhubeke bengabafundi abathelayo. Ingxenye yokugcina yeNtshumayelo yaseNtabeni iyinselele: ‘Uzokwenzani ngalokho okwaziyo?’ 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply