Ukwenza isinqumo ngoJesu

Emva kokunika izimfuneko ezintathu zokuzibophezela, ezaphetha ngoMthetho Wegolide, uJesu manje unika isimemo esinzima. Lolu wubizo oluyinselele lokuba abafundi abazinikele, izisombululo nezimpendulo kanye nokufinyelela emhlabeni Wakhe. Kuyinselele eqondile ebuza ukuthi, “Ingabe uzoba yingxenye yenkinga noma ingxenye yesixazululo?” 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply