Lifundwa kanjani iBhayibheli

Ukufunda iBhayibheli nokusebenzisa amaqiniso alo ekuphileni kudinga umsebenzi. Ukufunda iBhayibheli okuphumelelayo kuyinqubo enezingxenye ezintathu: ukubheka, ukuhumusha, nokusebenzisa. Ngamanye amazwi, sizibuza le mibuzo emithathu: Lithini? Kusho ukuthini? futhi Kusho ukuthini kimina? Incwadi yokuqala yeBhayibheli, uGenesise, isisiza ukuba siqonde umhlaba wethu nathi ngokwethu njengoba sasihloselwe ukuba sibe nanjengoba siyikho manje. 

Audio Lesson:

Back to: UGenesise no-Eksodusi

Leave a Reply