Angikwazi, kodwa Uyakwazi

UJesu uqala ngokufundisa abafundi bakhe izimo zengqondo eziyisishiyagalombili ezibizwa ngokuthi, ‘isimo sengqondo’ noma ‘isimo sengqondo esibusisekile’, ngoba yethulwa ngegama elithi isibusiso. UJesu uthembisa ukubusisa umfundi onalesi simo sengqondo ngasinye. Leli gama elithi ‘ubusisiwe’ empeleni lingasho ‘ukujabula’, ‘ukuphumelela ngokomoya’, noma ‘usesimeni somusa’. Isimo sengqondo ngasinye siphinde sihlanganise nesethembiso esichaza indlela lesi sibusiso esiyofika ngayo empilweni yalowo mfundi. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply