Isibopho Esinamafindo Ayisikhombisa Somshado

Ukukhulumisana okuhle kuyithuluzi elisisiza ukuba silondoloze futhi siqinise indoda nomkayo ukuze bathuthukise ubunye babo. Njengoba nje silondoloza futhi sihlakulela ubuhlobo bethu noKristu ngokukhuluma Naye ngomthandazo nokulalela izwi Lakhe, abantu abamuntumunye abashadile kumele ilondoloze futhi ihlakulele ubuhlobo bayo ngamunye ngamunye. Ukukhulumisana kufana nokukhanyisa isibani ebuhlotsheni bethu, siveze izinto ezingalimaza ubunye futhi siveze izinto ezingasisiza ukuba sisondelane. 

Audio Lesson:

Back to: Umndeni Nomshado

Leave a Reply