Ukuzehlukanisa Kokugcina KwamaKristu

UJesu wabelana ngamaqiniso ajulile nabafundi Bakhe ngobusuku bangaphambi kokubethelwa Kwakhe, ebeyaziwa ngokuthi Inkulumo Yasekamelweni Eliphezulu. UJesu, iNkosi nomfundisi wabo, wageza izinyawo zabafundi bakhe futhi wabanika umyalo omusha: ukuba bathandane. Wazifanisa nomvini abafundi Bakhe amagatsha, amagatsha athela izithelo ngenxa yokuphila koMvini. UJesu wathandazela ukuba ibandla Lakhe lihlale ebunyeni Naye futhi omunye nomunye; akwazi nokubonisa uthando Lwakhe. 

Audio Lesson:

Back to: ULuka noJohane

Leave a Reply