Uthando Ngokuhlangana Kwamehlo

Incwadi kaRuthe ingumfanekiso ojulile obonisa ukuhlengwa. Ukuhlenga kusho ukubuyisa nokubuyisela. UBhowazi wamhlenga uRuthe; okokuqala wamthenga futhi lapho esekhokhe zonke izikweletu zakhe, wabe esesungula ubuhlobo naye obambuyisela emndenini kaNkulunkulu. Funda ukuthi ngendlela efanayo kufanele sinqume ukuthi sifuna uJesu abe umhlengi wethu, asithenge futhi asibuyisele emndenini kaNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: Umlando: AbaHluleli – U-Esteri

Leave a Reply