uMoya oNgcwele empilweni kaPawuli

Ukuguquka kukaSawula kuyisibonakaliso esiyisimanga samandla kaMoya oNgcwele. UNkulunkulu wathatha uSawula, umphikisi oqinile weVangeli, wamguqula waba umphostoli uPawula, isithunywa sevangeli esikhulu kunazo zonke. Ngenxa yokholo lwakhe olusha, nokuzibophezela kwakhe ekufinyeleleni umhlaba ngeVangeli, uPawula walahlekelwa yiyo yonke impumelelo yakhe yasemhlabeni nodumo lwakhe njengomFarisi, ebheka zonke izinto ezichithekile ngenxa yenani elidlulele lokwazi uKristu Jesu. 

Audio Lesson:

Back to: Izenzo kanye namaRoma

Leave a Reply