Ubufakazi Bokuba Munye

Ukufanelana kuwubufakazi bobunye uNkulunkulu ayenzele indoda nomfazi. Ukufanelana kuhlanganisa: ubuhlobo bethu bomzimba,amanani, ukuvuthwa ngokomoya, izindaba zokuziphatha, indlela esisebenzisa ngayo isikhathi nemali, izindaba zezingane, nazo zonke ezinye izici zokuphila ndawonye. Ukuhambisana kwakho ngokomoya kuyisisekelo ekuchazeni izindima nezibopho onazo. Ukuze silondoloze ukufanelana, kumele samukele amandla nobuthakathaka bomlingani wethu womshado. IBhayibheli lisinika iziqondiso eziningana mayelana nendlela amadoda nabafazi okufanele bahlobane ngayo. 

Audio Lesson:

Back to: Umndeni Nomshado

Leave a Reply