Abaduduzi ne Ndlela yokuphumula

Ngezinye izikhathi amakholwa anombono oyiphutha wokuthi ukholo lwawo lubuthakathaka uma ebonisa izimpawu zokulila. Lesi simo sengqondo asisekeli nje kuphela ukulila sikuxhumanisa nesibusiso. Isililo sokulahlekelwa siyinto evamile futhi kunezinto uNkulunkulu afuna sizifunde ekulahlekelweni. Kumele sivumele uNkulunkulu asebenzise ukulila kwethu ukuze asithinte ngezindlela ezintathu. Okokuqala, ukulila kusisiza ukuba sibuze imibuzo efanele ngempilo. Okwesibili, kusisiza ukuba sifune izimpendulo zikaNkulunkulu. Okwesithathu, kusisiza nokuba samukele isibusiso uNkulunkulu asilungiselele, kuhlanganise nokusindiswa kwethu. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply