Ukuvuka Nokuwa koMbuso

Sizofunda izifundo ezibalulekile emlandweni ka-Israyeli eziyonika ithemba futhi zikhuthaze ukukhuthazela, ikakhulukazi lapho ehlangabezana nokwehluleka ngokomoya. Naphezu kokukhonza izithombe kwesizwe, uNkulunkulu wababekezelela kakhulu abantu baKhe. Ngaso sonke isikhathi lapho umsebenzi kaNkulunkulu ufinyelela isithiyo, uNkulunkulu wayephakamisa umprofethi. Ukuba ithuluzi likaNkulunkulu lokususa izithiyo ezazivimbe umsebenzi kaNkulunkulu kwakuyindima enkulu noma umsebenzi wabaprofethi. 

Audio Lesson:

Back to: Umlando: AbaHluleli – U-Esteri

Leave a Reply