Umsebenzi Ka-Nkulunkulu Namandla Amelene Nawo

Audio Lesson:

Incwadi ka-Ezra isifundisa ukuthi izikhathi eziningi izinsizi ziwuphawu lokuvuma ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyenziwa. Kodwa umlayezo ka-Ezra awukho mayelana nokunqotshwa noma ukuphazanyiswa ukuphikiswa. Ziningi izimiso esizifunda ku-Ezra, futhi zingafingqwa: Kuyisu likaNkulunkulu ukusebenzisa Amandla KaNkulunkulu Ebantwini BakaNkulunkulu ukufeza iziNhloso zikaNkulunkulu ngokoHlelo lukaNkulunkulu. 
Back to: Umlando: AbaHluleli – U-Esteri

Leave a Reply