Ukwakheka kwesimo Somholi

Incwadi kaNehemiya isikhombisa izimiso eziyisikhombisa ezisebenzayo zobuholi ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu. UNehemiya wabonisa amandla amakhulu, ukuzinikela, ukuqonda, ukugxila, isibindi, ukubekezela nokuzinikela okuphelele ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela kaNkulunkulu. Le mithetho yempilo kaNehemiya isikhombisa ukuthi singatholakala kanjani ukuze sisetshenziswe kuNkulunkulu, ngoba kuyisu likaNkulunkulu ukusebenzisa amandla kaNkulunkulu kubantu bakaNkulunkulu ukufeza iziNhloso zikaNkulunkulu ngokwecebo likaNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: Umlando: AbaHluleli – U-Esteri

Leave a Reply