Umqulu Womshado

KwabaseKorinte bokuQala isahluko sesikhombisa saziwa njengesahluko somshado seBhayibheli. Ibhekana nenani lemibuzo ephathelene nomshado, ukungashadi, isehlukaniso, ukushada kabusha, nobudlelwane obungokwenyama emshadweni. Lapha sithola icebo likaNkulunkulu lomshado kanye nezimo eziningi ezinezinkinga. Lapho amakholwa amabili ehlanganiswe ndawonye emshadweni, anikela ukuphila kwawo komunye nomunye ngoba akholelwa ukuthi uNkulunkulu ubahlanganise ndawonye futhi kumelwe ancike emseni Wakhe ukuze ahlale ndawonye. 

Audio Lesson:

Back to: AbaseKorinte I no II

Leave a Reply