Izinto Zonke Kubantu Bonke

UPawula unikeza iziqondiso ezindabeni ezinzima ebandleni nendlela yokusebenzisa izimiso zenkululeko yobuKristu kulezo zindaba: ukudla okuhlatshelwe izithombe, ukugcina isidlo seNkosi, nokuthi labo abanamandla kufanele bababheke kanjani labo ababuthakathaka ekukholweni. . Indaba ayikhona okulungile nokungalungile, kodwa ukuthi yini ekhazimulisa uNkulunkulu, okuholela ekusindisweni kwabanye, nokuthi yini ezuzisa abanye. UPawula uzoveza kamuva ukuthi lezi zimiso kumelwe zivezwe ngothando. 

Audio Lesson:

Back to: AbaseKorinte I no II

Leave a Reply