Buka Ngaphakathi, Buka Phezulu, Buka Nxazonke

Uma sibheka esikhathini sikaJobe sokuhlupheka, sifunda izindlela ezintathu zokuphila lapho sibhekene nezilingo. Ubunzima bethu bungasenza sibuze imibuzo efanele. Ukuhlupheka kungasenza silalele uNkulunkulu ukuze sithole izimpendulo eziqondileyo. Futhi ekugcineni singavumela ukulila kwethu kusiyise endaweni yokukholelwa izimpendulo zikaNkulunkulu zemibuzo yethu. Lapho senza lezi zinto ezintathu, siyothola isibusiso nenduduzo yensindiso. 

Audio Lesson:

Back to: Izinkondlo: UJobe – IsiHlabelelo SeziHlabelelo

Leave a Reply