Umsebenzi Wogcobo.

Esahlukweni seshumi nambili sinezimiso eziphambene kodwa ezihambisanayo: ukuhlukahluka kwamakholwa anesiphiwo kanye nobunye obudingekayo babo bonke abangcwele abanesiphiwo ebandleni lendawo. Ibandla eligcwaliswe ngoMoya liyoba nenqwaba yabantu ababusiswe ngeziphiwo zomoya ezehlukene, ngaphansi kokulawulwa nguMoya oNgcwele, zisetshenziselwe ukwakha umzimba kaKristu, hhayi ukwahlukanisa. Isahluko seshumi nane sikhombisa okwenzeka lapho ibandla liphakamisa isipho esisodwa ngaphezu kwesinye, ikakhulukazi isipho sezilimi. 

Audio Lesson:

Back to: AbaseKorinte I no II

Leave a Reply