Izizathu Ezingamashumi Amathathu zeBhayibheli Ezenza Abantu Bahlupheke

Kungani abalungileyo behlupheka? Lowo umbuzo abantu osekuyizinkulungwane zeminyaka bewubuza. Ngokuvamile asibuzi noma sizibuze ngisho nokuzibuza lapho abantu ababi nababi behlupheka, kodwa kungani abantu abalungile behlupheka? Incwadi kaJobe iphendula lowo mbuzo kanye nezinye izingxenye eziningi zemiBhalo. Eqinisweni, indaba yokuhlupheka ivela cishe kuzo zonke izincwadi zeBhayibheli. IBhayibheli lisinika izizathu eziningi ezisisiza ukuba siqonde ukuthi kungani sihlupheka. 

Audio Lesson:

Back to: Izinkondlo: UJobe – IsiHlabelelo SeziHlabelelo

Leave a Reply