Ukulunga Okwedlulele

Lapho simnene, sidinga ubuholi bukaNkulunkulu, sivuselelwa ukulambela ukulunga, isifiso sokuphila izimpilo zethu ngenjongo yokujabulisa uNkulunkulu. Sifuna ukwazi okulungile futhi senze okulungile. Okwenzayo nendlela owenza ngayo kubalulekile kuNkulunkulu. Sibizelwe ukwenza okulungile, hhayi nje okufanele. Yilokho okushiwo ukulambela nokomela ukulunga. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply