Ukuzalwa Kwesintu

UGenesise ufundisa ukuthi umuntu wadalwa ngesithombe nangomfanekiso kaNkulunkulu: ngokomoya, ukudala, ukucabanga, imizwa, nokukwazi ukukhuluma. Isithombe sonakala lapho u-Adamu no-Eva bona. Yonke imibhalo ikhuluma ngendlela yokubuyisela umuntu onesono noNkulunkulu oNgcwele. UNkulunkulu wadala u-Adamu kuqala, kamuva u-Eva, owesifazane, ukuze abe umphelelisi wendoda. Umshado, owesilisa nowesifazane bahlanganiswe ndawonye, kuwuhlelo lukaNkulunkulu oluphelele. Njengoba basondela kuNkulunkulu, bayasondelana. 

Audio Lesson:

Back to: UGenesise no-Eksodusi

Leave a Reply