Ukuphendula ezinkingeni nasekulingweni

Incwadi kaJobe yabelana ngemibono emihle yokuthi singasabela kanjani ezivunguvungwini zokuphila. Lapho siqala ukuhlangana nokuhlupheka empilweni yethu yobuKristu, ngokuvamile asiqondi ngempela ukuthi kungani. Nokho, njengoba sikhula futhi sifunda eBhayibhelini, siqala ukuthola izizathu eziningi zokuthi kungani abantu behlupheka. Izinzuzo ezinkulu zingatholakala ovivinyweni esibhekana nalo, ikakhulukazi lapho sikwazi ukuma siqinile okholweni lwethu ngazo. 

Audio Lesson:

Back to: Izinkondlo: UJobe – IsiHlabelelo SeziHlabelelo

Leave a Reply