Umsebenzi Wesikhonzi

Abanye ebandleni laseKorinte base beqale ukuhlasela ubuphostoli bukaPawula, abanye begxeka ikhono lakhe lokukhuluma, kanti abanye babecabanga ukuthi uphambene. KwabaseKorinte Besibili, uPawula wavikela ukufaneleka kwakhe njengomphostoli kanye nohlobo lwenkonzo yakhe. Wachaza indlela ukuhlupheka ngenxa yeVangeli okungasetshenziswa ngayo ukuze kusenze sifanelekele ukuba yizikhonzi zenduduzo kaNkulunkulu. UPawula wathi impilo yakhe kanye nenkonzo yakhe kwakungenye yokubuyisana, ukubuyisela abantu ekuhlanganyeleni noNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: AbaseKorinte I no II

Leave a Reply