Umyalezo Wokugcina Ka-Solomoni

UmShumayeli ukhuluma nezinhliziyo zabantu bakaNkulunkulu lapho befuna izimpendulo zezinkinga zokuphila ezididayo. USolomoni ukhuthaza isizukulwane esisha ukuba sifunde inhlakanipho nakho kwakhe okwakhe njengoba sifuna injongo yokuphila. Okuwukuphela kwenjongo ezuzisayo ayeyithola ekuphileni kwakuwukwesaba uNkulunkulu nokugcina imiyalo yakhe. Watshela abantu abasha ukuba bakhumbule uNkulunkulu futhi baphile ukuphila kwabo kahle, ngoba wonke umuntu uzobhekana Naye nokwahlulelwa okuphakade ekugcineni. 

Audio Lesson:

Back to: Izinkondlo: UJobe – IsiHlabelelo SeziHlabelelo

Leave a Reply