uJesu Uyangithanda

IsiHlabelelo SeziHlabelelo ngeyokugcina ezincwadini zezinkondlo futhi siyingoma yothando eqopha uthando lwezithandwa ezimbili futhi ingumfanekiso omuhle wokuthi ubuhlobo buyini phakathi kukaKristu neBandla Lakhe. INgoma iqukethe amaqiniso abalulekile. Enye iwukuthi uNkulunkulu ubheka ubuhlobo bobulili emshadweni njengengxenye enhle kakhulu yendalo Yakhe. Elinye iqiniso elibalulekile lisifundisa okuningi ngobuhlobo bethu obuseduze noKristu ovusiwe, ophilayo. 

Audio Lesson:

Back to: Izinkondlo: UJobe – IsiHlabelelo SeziHlabelelo

Leave a Reply