Umholi Wokuhlabelela Ekuthunjweni

Njengoba amaJuda ayethunjelwe eBhabhiloni, izigijimi zikaJeremiya zazinika ithemba. Nakuba babelahlekelwe yikho konke, uJeremaya wabatshela ukuthi uNkulunkulu wayesazoba nabo. EBhabhiloni babezoncika kuye kuphela, futhi babezomazi kangcono lapho. Imiyalezo kaJeremiya isifundisa ukumethemba uNkulunkulu, sibe nethemba phakathi kwenhlekelele, nokuthi uNkulunkulu angasiguqula lapho simfuna. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abakhulu: U-Isaya – uDaniyeli

Leave a Reply