Zonke Izinto Azijwayelekile Futhi Ziyamangalisa

UHezekeli wabizelwa ukukhonza abantu bakaNkulunkulu ngesikhathi nendawo enzima kakhulu. Waletha umlayezo kaNkulunkulu kubantu bakhe emsebenzini wobugqila eBabiloni. UHezekeli uqala ngombono omkhulu kaNkulunkulu; ngempela wabona inkazimulo yeNkosi. UHezekeli ugcizelela umsebenzi kaMoya oNgcwele, ubukhona bukaNkulunkulu nomaphi lapho abantu Bakhe bekhona. Iziprofetho zakhe zibizwa nge-apocalyptic, okusho ukuthi zisiyisa ngemuva kwesihenqo ukuze sikwazi ukubona okungabonwayo. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abakhulu: U-Isaya – uDaniyeli

Leave a Reply