Izikhonzi Zokubuyisana

Singabantu sihlukanisiwe noNkulunkulu. Kungakho labo abangabafundi bakaKristu futhi abaye esiqongweni sentaba, kufanele babuye behle benenhloso. Uma siye sabuyisana noNkulunkulu futhi salungiswa ebuhlobweni bethu naye, kwenza umqondo ukuthi uNkulunkulu angasisebenzisa ukuze sisize abanye babuyisane naye. Uzosisiza futhi ukuthi sithole ukubuyisana ebudlelwaneni bethu futhi asisebenzise ukuze sisize abanye bathole ukubuyisana okwabo. Isibusiso sesikhombisa sikhuluma ngomsebenzi walabo abayingxenye yesixazululo sikaNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply