Ukuqonda

Ukuqonda abalingani bethu kuyisixhumanisi esihlinzeka ngokukhula kobudlelwane bethu nobunye. Ukubaluleka nokufaneleka kowesilisa noma owesifazane kusekelwe emsebenzini wabo kanye nendima yabo njengoba uNkulunkulu ebadalile. Umkhuleko omkhulu wemishado yethu wenziwa nguFrancis wase-Assisi: “Nkosi ngenze ngibe ithuluzi lokuthula kwakho, ngiphe ukuba ngingathandi kakhulu ukududuzwa, ngiqonde njengokuqonda, ukuthandwa njengokuthanda.” 

Audio Lesson:

Back to: Umndeni Nomshado

Leave a Reply