Ubuchwepheshe obungaqondakali

AmaHeberu, Umsebenzi Wobuciko Oyimfihlakalo, ngaphezu kwanoma iyiphi enye incwadi eBhayibhelini, uhlanganisa iTestamente Elidala neLisha ndawonye. Incwadi yamaHeberu yethula uJesu Kristu njengoMesiya owaprofethwa eTestamenteni Elidala, njengeNkosi Eyembulwa eTestamenteni Elisha nanjengeNkosi ezayo yamakhosi Eyobuya futhi. Ukholo lungenye yezindikimba zalo futhi kunamagama angukhiye amathathu: okungcono, kholwa kanye nelithi “qaphela” aqondisa isifundo sethu. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply