Umthombo Nokulandelana Kokusindiswa

Incwadi kaJakobe ewusizo kakhulu iye yabizwa abanye ngokuthi Izaga ZeTestamente Elisha. Kunjengokukhulumela okuqhubekayo kwezimfundiso zikaJesu Kristu, ikakhulukazi iNtshumayelo YaseNtabeni. UJakobe usitshela ngemithombo kanye nokulandelana kwensindiso. UJakobe ukhuluma ngokuhlupheka kanye nokukutshela ukuthi uyibale yonke intokozo lapho uhlangabezana nalezi zilingo. Kufanele sizamukele izilingo zethu njengabangani ngoba zingaveza isimilo esivuthiwe, esingokomoya. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply