Umisuka Nokulandelana Kwezixazululo

Isihloko sencwadi eyabhalwa uJakobe umfowabo kaJesu, ukungcweliswa okushayela impilo nenkonzo. Okukholelwayo ngempela uyakwenza. Konke okunye kuyizinkulumo zenkolo nje. Imisebenzi ibalulekile njengengxenye yokholo oluphilayo njengoba umoya ubalulekile emzimbeni ophilayo. UJakobe usitshela ukuthi ukuza kwesiBili kukaJesu Kristu kuzoba yisixazululo kuzo zonke izinkinga esinazo lapha emhlabeni. UJakobe usitshela ukuthi sikhumule isithelo sethu futhi sithembeke komunye nomunye. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply