Ufudu Esigxotsheni Socingo

Izimo zezulu ziwumcabango womuntu oza kuNkulunkulu nowalowo othunyelwe nguNkulunkulu emhlabeni. UJesu ulandela lokhu ngezingathekiso ezine ezijulile: usawoti womhlaba, ukukhanya kwezwe, umuzi osentabeni, nekhandlela othini lwesibani. Abekho abalandeli bakaJesu abangaba nazo zonke lezi zimo zengqondo futhi benze uhlobo lwemisebenzi alilayezayo, ngaphandle koMoya kaNkulunkulu osebenza kubo nangabo. 

Audio Lesson:

Back to: Isingeniso seTestamente Elisha: uMathewu

Leave a Reply