Iziphepho zempilo, Izwi Kanye Nobufakazi

UPetru usitshela ukuthi ukuphela kwezinto zonke kuseduze futhi ekukhanyeni kwalokho, kufanele sibe ngabantu abanjani. Kufanele sibe ngabantu abakhulekayo abazolile, abazithibayo; kufanele sibonise umoya wokungenisa izihambi; thandanani, nikhumbule ukuthi uthando lusibekela inqwaba yezono. Into eyodwa ehlukanisa umuntu komunye akukhona ukuthi uyahlupheka yini kodwa indlela abhekana ngayo nokuhlupheka kwakhe. Inhloso yokuhlupheka ukukuphelelisa, ukukumisa, ukukuqinisa nokukuhlalisa. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply