Ukuqothula konke Kusuka phezulu Kuya phansi

UZefaniya waprofetha ngoSuku lukaJehova. Wagxila ngokuphelele ezinsukwini zokugcina lapho uJesu ebuya futhi uNkulunkulu ehlulela izwe. Wachaza isenzakalo esiyothikabeza wonke umuntu nezilwane emhlabeni. Lesi sahlulelo siyoba umphumela wesono sezizwe, uZefaniya wanxusa ukuphenduka nokwethembeka. UNkulunkulu uyohlala elondoloza futhi enakekela labo abathembekile Kuye. Ekugcineni, wonke umuntu emhlabeni uyovuma ukuthi uJehova unguNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abancane: uHoseya – uMalaki

Leave a Reply